داستان نآد

شرکت نوآوران امن اندیش شریف، نآد، توسط دو تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۳ با هدف امن سازی زیرساخت های حیاتی کشور تأسیس شد. این شرکت تا کنون با امن سازی زیرساخت های ارتباطی سازمان های حساس در کشور موفق به حرکت در راستای ماموریت خود شده و چشم انداز خود را تقویت امنیت سایبری نقاط حساس در کشور با رویکرد بومی و استفاده از دانش و مهارت داخلی تعریف کرده است. در همین راستا تیم طراحی و پیاده سازی شرکت دانش بنیان نوع اول نآد، از جوانان نخبه و متخصص دانشگاه های شریف، تهران و علم و صنعت تشکیل شده است که در زمینه امنیت، طراحی سیستمی، سخت افزار و برنامه سازی با FPGA توانمند هستند.

همکاران

همکاران و حامیان ما

_