مقایسه سرویس APN اپراتورها با ناد

مقایسه دو راهکار امنيتی دورکاری برای سازمان ها سرويس “APN ارایه شده توسط اپراتورهای تلفن همراه” با “راهکار امنيتی شرکت ناد"

محافظت اسناد سازمانی کارکنان دورکار

محافظت از اسناد سازمانی همیشه یکی از نگرانی‌های جدی مدیران بوده است. اسناد حاوی اطلاعات مهمی هستند که نشت سهوی یا عمدی آنها می‌تواند خسارات جدی و گاه جبرا‌ن‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. وقتی موضوع به اشتراک‌گذاری این اسناد با خارج از سازمان در سناریوهایی مانند دورکاری یا کار با شرکای برون‌سازمانی پیش می‌آید اهمیت موضوع چند برابر خواهد شد.

محصولات ناد با هدف تامین امنیت اسناد سازمانی بدون ایجاد تغییر در فرآیندها یا تحمیل کار اضافی به کاربران طراحی شده است.

نظارت بر عملکرد کارکنان دورکار

یکی از دغدغه های مدیریت سازمان در ارتباط با کارمندان دورکار اینست که آيا اقدامات انجام شده توسط کاربران دورکار مطابق شرح وظایف تعریف شده و انتظارات سازمان است؟ مدیریت سازمان احتياج به یک مکانیزم مانیتورینگ و نظارتی دارد تا بتواند دسترسیهای کاربران دورکار به سرورها و دیگر منابع حساس سازمانی نظير تجهيزات شبکه را تحت نظارت خود قرار دهد. این مسئله وقتی جدی تر می شود که کاربران دورکار سطح دسترسی ممتاز و ويژه ای به منابع حساس سازمانی داشته باشند.

امن سازی ارتباطات کارکنان دورکار

در بسياری از موقعیتها لازمست کارکنان و يا پیمانکاران یک سازمان از راه دور و از طریق شبکه اینترنت به منابع و سرورهای درون سازمانی متصل شده و اقدام به دورکاری نمایند. این در حالیست که مديريت سازمان دغدغه جدی تامین امنیت دسترسی این کاربران و حفاظت از سرورهای سازمان را دارد.

شرکت ناد با استفاده از سامانه‌های خود بستر امنیتی و مديريتی لازم جهت دورکاری امن را برای سازمانها فراهم نموده است. کارکنان دورکار و پيمانکاران امکان دسترسي به سيستم­هاي حياتي سازمان از هر نقطه و هر دستگاهي دارند.

امن‌ساز زیرساخت شبکه

توزیع جغرافیایی دفاتر سازمانی، مراکز داده متعدد، ارائه خدمات بر بسترهای ابری، پشتیبانی از کاربران راه دور و استفاده از دستگاه‌های همراه، مرزهای سنتـی شبکه‌ها را شکسته و سازمان‌ها برای ارائه خدمات خود با مخاطرات متفاوتی نسبت به گذشته مواجهند.
ناد، سامانه دسترسـی امن به خدمات سازمانی، مبتنـی بر الگـوی «اعتماد صفر – Zero Trust» طراحی شده و به مدیران فناوری و امنیت اطلاعـات این امکـان را می‌دهـد که دسترسـی به خدمـات و منابع سازمان را به سادگـی در جزئی‌ترین سطح مدیریت نماینـد.