جای شما اینجا خالی است!

موقعیت‌های شغلی

توسعه دهنده ارشد ++C

توضیحات

وظایف:

 • طراحی و توسعه نرم‌افزار
 • طراحی و توسعه‌ی تست
 • تشخیص صحیح نیازمندی‌های کاربران محصولات
 • ایجاد و نگهداری مستندات مربوط به توسعه محصول

مهارت‌های ضروری:

 • سه سال تجربه برنامه‌نویسی جدی با زبان ++C
 • آشنایی با مفاهیم شبکه
 • آشنایی با Linux
 • تجربه کار گروهی با Git

مهارت‌های امتیازی:

 • آشنایی با مفاهیم امنیت شبکه
 • آشنایی با مفاهیم رمزنگاری
 • آشنایی با مفاهیم سیستم عامل مثل scheduling
 • آشنایی با همروندی در برنامه‌ نویسی
 • آشنایی با مفاهیم ارزیابی پروژه (Test & Verification) (Unit Test / Integration Test) (TDD)
 • تسلط بر Linux
 • آشنایی با CI و Docker
 • تجربه برنامه‌نویسی با زبان Python
 • توانایی طراحی معماری نرم‌افزار
 • تجربه کار با سیستم‌های نهفته

ویژگی‌های شخصیتی:

 • توانایی حل چالش‌های پیچیده
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • داشتن روحیه یادگیری
 • داشتن روحیه رشد و پیشرفت

توسعه‌دهنده ارشد پایتون

توضیحات

وظایف:

 • طراحی و توسعه‌ی تست
 • نگهداری از تست‌های موجود
 • نگهداری و توسعه‌ی ابزارهای تست
 • سازگار کردن تست‌ها با محصولات جدید
 • بررسی، تحلیل و مستند کردن نتایج تست

مهارت‌های ضروری:

 • تسلط بر زبان برنامه‌نویسی Python
 • تسلط بر Git
 • تجربه کار با Linux
 • آشنایی با مفاهیم شبکه

مهارت‌های امتیازی:

 • تسلط بر مفاهیم شبکه
 • تسلط بر Linux
 • تجربه کار QA
 • آشنایی با زبان C++
 • آشنایی با مفاهیم امنیت شبکه
 • آشنایی با مفاهیم رمزنگاری
 • آشنایی با CI و Docker
 • توانایی طراحی معماری نرم‌افزار

ویژگی‌های شخصیتی:

 • توانایی حل چالش‌های پیچیده
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • داشتن روحیه یادگیری
 • داشتن روحیه رشد و پیشرفت

توسعه دهنده ارشد FPGA

توضیحات

وظایف:

 • طراحی و توسعهHDL
 • طراحی و توسعه‌ی تست
 • تشخیص صحیح نیازمندی‌های محصولات
 • ایجاد و نگهداری مستندات مربوط به توسعه محصول

مهارت‌های ضروری:

 • تسلط به زبان Verilog (حداقل ۳ سال سابقه کار)
 • تجربه‌ی کار با FPGA های شرکت Xilinx
 • تجربه‌ی کار با نرم‌افزار Vivado
 • تجربه‌ی کار با Linux

مهارت‌های امتیازی:

 • تجربه‌ی کار با زبان SystemVerilog
 • تجربه‌ی کار با Git
 • تجربه‌ی Verification با استفاده از TestBench در شبیه‌سازی (همچنین Random Verification و کار با کتابخانه UVM)
 • آشنایی با پروتکل‌های شبکه
 • آشنایی با IPCore های شرکت Xilinx
 • تجربه‌ی کار با 10Gigabit Ethernet Subsystem
 • تجربه کار با Zynq7000
 • آشنایی با اسکریپت‌های tcl در نرم‌افزار Vivado
 • تجربه‌ی کار با نرم‌افزار VivadoHLS
 • آشنایی با پروتکل‌های AXI-Stream و AXI-lite و APB

ویژگیهای شخصیتی:

 • توانایی حل چالش‌های پیچیده
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • داشتن روحیه یادگیری
 • داشتن روحیه رشد و پیشرفت 

توسعه دهنده ارشد Android Native

توضیحات

وظایف:

 • طراحی و توسعه نرم‌افزار
 • طراحی و توسعه‌ی تست
 • تشخیص صحیح نیازمندی‌های کاربران محصولات
 • ایجاد و نگهداری مستندات مربوط به توسعه محصول

مهارت‌های ضروری:

 • حداقل یک سال سابقه کار بر روی پلتفرم اندروید
 • حداقل یک نمونه کار مناسب در مارکت های معتبر
 • تسلط به زبان برنامه نویسی Java
 • تسلط به زبان برنامه نویسی C
 • آشنایی با Android NDK
 • آشنایی با مفاهیم شبکه
 • تجربه کار با Linux
 • تجربه کار گروهی با Git

مهارت‌های امتیازی:

 • تجربه کار با native code در اندروید
 • آشنایی با زبان برنامه نویسی Kotlin
 • آشنایی با چارچوب Flutter
 • تسلط بر مفاهیم امنیت شبکه
 • آشنایی با مفاهیم رمزنگاری
 • آشنایی با مفاهیم سیستم عامل مثل scheduling
 • آشنایی با همروندی در برنامه‌ نویسی
 • تجربه برنامه‌نویسی با زبان Rust
 • آشنایی با مفاهیم ارزیابی پروژه (Test & Verification) (Unit Test / Integration Test) (TDD)
 • تسلط بر Linux
 • آشنایی با CI و Docker
 • توانایی طراحی معماری نرم‌افزار
 • آشنایی با پروتکل‌های احراز هویت (PAM, LDAP, SAML/OAuth, AD)

ویژگیهای شخصیتی:

 • توانایی حل چالش‌های پیچیده
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • داشتن روحیه یادگیری
 • داشتن روحیه رشد و پیشرفت 

برنامه‌نویس ارشد، علاقه مند به Rust

توضیحات

وظایف:

 • طراحی معماری نرم‌افزار
 •  Refactorو بهبود کدهای موجود
 • طراحی و توسعه نرم‌افزار
 • طراحی و توسعه‌ی تست
 • هدایت تیم توسعه نرم‌افزار
 • تشخیص صحیح نیازمندی‌های کاربران محصولات
 • ایجاد و نگهداری مستندات مربوط به توسعه محصول
 • تلاش برای رشد علمی و فنی تیم

مهارت‌های ضروری:

 • تسلط بر یک زبان برنامه نویسی (مانند ++C یا Java یا Python یا ...)
 • آشنایی و تجربه‌ی برنامه نویسی با زبان Rust
 • تسلط بر Clean Code و مفاهیم معماری نرم‌افزار
 • تسلط بر فرایند تست و ارزیابی کد وTDD
 • آشنایی برGit
 • تجربه کار باLinux
 • آشنایی با مفاهیم شبکه
 • آشنایی با مفاهیم سیستم عامل
 • آشنایی با همروندی در برنامه نویسی
 • تسلط نسبی بر زبان برنامه‌نویسی C++

مهارت‌های امتیازی:

 • تسلط برLinux
 • تسلط بر مفاهیم شبکه
 • آشنایی با مفاهیم رمزنگاری
 • تجربه برنامهنویسی با زبانPython
 • تجربه کار با سیستم‌های نهفته
 • آشنایی با CI وDocker

ویژگی‌های شخصیتی:

 •  توانایی حل چالش‌های پیچیده
 •  داشتن روحیه کار تیمی
 •  داشتن روحیه یادگیری
 •  داشتن روحیه رشد و پیشرفت
 • داشتن روحیه‌یMentoring

مدیر محصول

توضیحات

وظایف:

 • تدوین نیازمندی‌ها و آماده‌سازی پروپوزال به کمک برنامه‌نویسان ارشد
 • زمان‌بندی و اولویت بندی وظایف محصول
 • هدایت محصول در زمان‌بندی‌های تعیین شده
 • ارزیابی سرعت توسعه
 • اطمینان از کیفیت محصول و انتقال دانش (مدیریت دانش)

مهارت‌های ضروری:

 • تجربه‌ی کار با متدلوژی‌های مدیریت پروژه (مانند scrum)
 • تجربه‌ی کار با نرم‌افزارهای مدیریت پروژه (مانند Redmine و Jira)
 • ۲ سال سابقه‌ی مدیریت محصول
 • ۲ سال سابقه‌ی برنامه نویسی در شرکت
 • آشنایی با مفاهیم شبکه

مهارت‌های امتیازی:

 • تجربه‌ی کار با Git
 • تجربه‌ی استفاده از Linux
 • تجربه‌ی برنامه‌نویسی با زبان‌های C و C++
 • تجربه‌ی برنامه‌نویسی با زبان Python

ویژگی‌های شخصیتی:

 • روحیه مسئولیت‌پذیری
 • روحیه یادگیری
 • روحیه رشد و پیشرفت
 • روحیه mentoring

متخصص امنیت فناوری اطلاعات

توضیحات

وظایف:

 • انجام پایش امنیتی و تست نفوذ به زیرساخت‌های متنوع IT
 • مرور و بهبود امنیتی محصولات: نیازمندی‌ها، معماری، کد منبع، پروتکل‌ها
 • مرور و بهبود فرایند توسعه امن (Secure Development Process)
 • مرور و بهبود امنیتی سیستم عامل (Hardening)

مهارت‌های ضروری:

 • تسلط به مفاهیم امنیت سیستم (آسیب‌‌پذیری‌ها، exploitها و ...)
 • تسلط به مفاهیم امنیت شبکه
 • تسلط به روش‌های مقابله با تهدیدات
 • تجربه تست نفوذ به سیستم و شبکه
 • سه سال تجربه کار با سیستم عامل لینوکس
 • تسلط به مفاهیم دوره‌های CEH ،Security+ ،Kali
 • آشنایی با مفاهیم امنیت داده (رمزنگاری، امنیت پروتکل‌ها و ...)

مهارت‌های امتیازی:

 • تجربه مرور و بهبود فرایند توسعه امن
 • تجربه کاری توسعه نرم افزار
 • تسلط به سیستم عامل لینوکس
 • تسلط به خودکارسازی فرآیندهای امنیتی
 • تسلط به استقرار، پیکربندی، و بکارگیری ابزارهای تحلیل امنیتی
 • آشنایی با فرایندهای دریافت استاندارد امنیتی روی محصول

ویژگی‌های شخصیتی:

 • توانایی حل چالش‌های پیچیده
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • داشتن روحیه یادگیری
 • داشتن روحیه رشد و پیشرفت

متخصص System Administration

توضیحات

وظایف:

 • طراحی، راه‌اندازی، نگهداری، و Administration سامانه‌های متنوع فناوری اطلاعات مانند:
 • Virtualization Hypervisors
 • Operating Systems: Linux, Windows, etc.
 • Network Appliances
 • Security Appliances: NGFW, UTM, WAF, etc.
 • Common organizational services: Email/Calendar,
 • Software development services: CI/CD, Code Quality, etc.
 • Vulnerability scanning and management
 • On-premise and cloud services: IaaS, SaaS, etc.

مهارت‌های ضروری:

 • تسلط و تجربه کار production با حداقل یک Virtualization Hypervisor
 • ۵ سال تجربه کار با سیستم عامل Linux
 • تسلط به پیکربندی تجهیزات عمومی شبکه (حداقل Router)
 • تسلط به پیکربندی تجهیزات امنیت شبکه (حداقل UTM)
 • تسلط به مفاهیم امنیت سیستم (آسیب‌‌پذیری‌ها، exploitها و ...)
 • تسلط با مفاهیم امنیت شبکه
 • آشنایی با مفاهیم امنیت داده (رمزنگاری، امنیت پروتکل‌ها و ...)

مهارت‌های امتیازی:

 • تجربه پیکربندی PfSense
 • تجربه پیکربندی WAF
 • تجربه کار با Cloudهای ایرانی و خارجی
 • تجربه راه‌اندازی و پیکربندی CI/CD و Code Quality Checkerها
 • تجربه Vulnerability Management
 • تسلط به استقرار، پیکربندی، و بکارگیری ابزارهای تحلیل امنیتی

ویژگی‌های شخصیتی:

 • توانایی حل چالش‌های پیچیده
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • داشتن روحیه یادگیری
 • داشتن روحیه رشد و پیشرفت

مزایای همکاری

ساعات کاری منعطف

امریه سربازی

نزدیکی به وسایل حمل و نقل

میان وعده

هدایای مناسبتی

اتاق استراحت

امکانات تفریحی

بیمه تکمیلی

امکان کار هیبریدی

وام

_

فرایند جذب در نآد

_
_

مشخصات و رزومه خود را برای ما ارسال نمایید

                  info@naadsecure.ir

_